Dostępna Literatura


          Do roku 1975 nie było kompletnych opracowań dotyczących rodzaju Lobivia. Panowało spore zamieszanie. Istniało około 250-400 opisów różnych gatunków, często nieprawidłowo określonych, bez znanego stanowiska naturalnego. Źródłem informacji o rodzaju Lobivia mógł być Das Kakteenlexikon Curta Backeberga. Ale pisał on o całej rodzinie Cactaceae i rodzaj Lobivia jest tutaj przedstawiony jako zlepek wielu, często błędnych opisów gatunków.

W roku 1975 swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę o tych roślinach Walter Rausch wydał w książce o tytule Lobivia. Składała się ona z trzech części stanowiących jedną całość (poszczególne części mają nawet tę samą numerację stron). Wydana książka okazała się dużym przełomem wzbudzając wiele kontrowersji. Przede wszystkim Walter Rausch zredukował ilość gatunków do zaledwie 24. Także do rodzaju Lobivia włączył wszystkie rośliny z rodzaju Soehrensia oraz część roślin z rodzajów Pseudolobivia oraz Helianthocereus.


          W roku 1985 Walter Rausch wydał książkę będącą uzupełnieniem do jego publikacji z roku 1975. Uzupełnił ją o nowe znaleziska, jakich dokonano w poprzednim dziesięcioleciu oraz wprowadził pewne korekty w statusie pewnych gatunków czy odmian. W książce Lobivia '85 Rausch zaproponował 42 gatunki w rodzaju Lobivia, w tym 7 gatunków dawnego rodzaju Mediolobivia oraz 2 gatunki dawnego rodzaju Acanthocalycium. Włączenie rodzajów Mediolobivia oraz Acanthocalycium do rodzaju Lobivia nie przyjęło się. Jednak zaproponowany przez Waltera Rauscha podział na gatunki w rodzaju Lobivia przyjął się bardzo dobrze i jest używany praktycznie bez zmian do dnia dzisiejszego przez miłośników tych wysokogórskich kaktusów.

Po wydawnictwach Rauscha nie ukazała się żadna warta polecenia literatura traktująca wyłącznie o rodzaju Lobivia. Należy tu jedynie wspomnieć o wydaniu przez Edwarda F. Andersona encyklopedii "The Cactus Family", która traktuje o całej rodzinie Cactaceae. Anderson w swoim dziele podsumowuje prace kaktusiarzy z kręgu Brandta, którzy zaproponowali włączenie rodzaju Lobivia w całości do rodzaju Echinopsis. Czy takie zaklasyfikowanie tych kaktusów się przyjmie - to czas pokaże.